Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tehdään joko toistaiseksi voimassaolevana (normaalit AHVL:n mukaiset irtisanomisajat) tai määräaikaisena  (tietty määräaika, jossa sopimuksen alku ja loppu valmiiksi määritellyt).

Huom!  Emme käytä sopimusmallia, jossa ensimmäinen irtisanomismahdollisuus on vasta vuoden päässä ja joissa vuokralainen maksaa sanktion aiemmasta irtisanomisesta,  kuin poikkeustapauksissa.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää vuokratapaa, johon kuuluu :

  • avoimuus tavoitteissa ja vuokrasuhteeseen vaikuttavissa asioissa
  • vuorovaikutus sopimussuhteen aikana
  • reilut menettelytavat osapuolten välillä