Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tehdään joko toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisena, tai niiden yhdistelmänä, jossa sopimus on toistaiseksi voimassaoleva, mutta siinä käytetään siirrettyä irtisanomisajan alkamista.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää vuokratapaa, johon kuuluu :

  • avoimuus tavoitteissa ja vuokrasuhteeseen vaikuttavissa asioissa
  • vuorovaikutus sopimussuhteen aikana
  • reilut menettelytavat osapuolten välillä