1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Keski-Suomen Vuokraisännät/Jackline Oy Osoite: Puistokatu 5 A 9 40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 787 0770
Sähköposti: keskisuomenvuokraisannat@jackline.fi
Yhteyshenkilö: Jarkko Savolainen

2. Rekisterin nimi

Keski-Suomen Vuokraisännät asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Tietoja kerätään asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn kotiosoite;
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn puhelinnumero;
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvistä toimista (toimeksiannot, sähköpostit) sekä asiakkaan muulla tavoin antamat tiedot.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella

10. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: keskisuomenvuokraisannat@jackline.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Keski-Suomen Vuokraisännät
Puistokatu 5 A 9 40100 Jyväskylä