KAKSIO KT-2h+kk+kph+p

Hannikaisenkatu 27, 40100 Jyväskylä

Keskusta
Hannikaisenkatu 27, 40100 Jyväskylä

Pinta-ala:

Vuokra:

35 m²

580 €

KAKSIO KT-2h+k+kph+p

Tahvosentie 22, 40520 Jyväskylä, Suomi

Äijälä
Tahvosentie 22, 40520 Jyväskylä, Suomi

Pinta-ala:

Vuokra:

43 m²

640 €

KAKSIO RT-2h+k+s+erill. wc+var.+piha

Pohjanrinteentie 1, Jyväskylä, Suomi

Palokka / Ritopohja
Pohjanrinteentie 1, Jyväskylä, Suomi

Pinta-ala:

Vuokra:

59 m²

620 €

KAKSIO KT-2h+k+s+p

Kolmospesänkatu 5, 40520 Jyväskylä, Suomi

Kuokkala
Kolmospesänkatu 5, 40520 Jyväskylä, Suomi

Pinta-ala:

Vuokra:

48,5 m²

590 €

KAKSIO KT-2h+k+kph

Kauppakatu 5, 40100 Jyväskylä, Suomi

Keskusta
Kauppakatu 5, 40100 Jyväskylä, Suomi

Pinta-ala:

Vuokra:

60 m²

600 €

KAKSIO KT-2h+k+kph+p

Eemelintie 1-3, 40820 Jyväskylä, Suomi

Vaajakoski, Haapaniemi
Eemelintie 1-3, 40820 Jyväskylä, Suomi

Pinta-ala:

Vuokra:

57 m²

450 €

KAKSIO KT-2h+k+kph+p

Tavintie 3, 40400 Jyväskylä, Suomi

Aittorinne / Kivistö
Tavintie 3, 40400 Jyväskylä, Suomi

Pinta-ala:

Vuokra:

58 m²

590 €

KAKSIO KT-2h+k+s+p

Schaumanin puistotie 22, 40100 Jyväskylä, Suomi

Lutakko
Schaumanin puistotie 22, 40100 Jyväskylä, Suomi

Pinta-ala:

Vuokra:

44 m²

735 €

KAKSIO KT-2h+k+s+p

Laani 10, 40100 Jyväskylä, Suomi

Lutakko
Laani 10, 40100 Jyväskylä, Suomi

Pinta-ala:

Vuokra:

47,5 m²

950 €

KAKSIO KT-2h+k+kph

Virastotie 3, 40950 Muurame, Suomi

Keskusta
Virastotie 3, 40950 Muurame, Suomi

Pinta-ala:

Vuokra:

59 m²

550 €