YLEINEN ASUMISTUKI MUUTTUU

YLEINEN ASUMISTUKI MUUTTUU

Yleiseen asumistukeen tulee useita leikkauksia, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024 ja 2025. Huhtikuun alussa 2024 voimaan astuu leikkauksia, jotka pienentävät yleistä asumistukea ja vaikuttavat ruokakunnan asumistukeen. Lisäksi omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea vuoden 2025 alusta alkaen.

Yleisen asumistuen perusomavastuuosuus kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin. Perusomavastuu on jatkossa 50 prosenttia niistä tuloista, jotka ylittävät yleisen asumistuen tulorajojen alarajan.

Yleisen asumistuen korvausprosentti pienenee nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Muutoksen jälkeen tuki korvaa nykyistä pienemmän osan ruokakunnan asumismenoista.

Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu. Ansiotulovähennyksen poistuminen pienentää ruokakunnan asumistukea, jos ruokakunnan jäsenillä on palkkatuloja, elinkeinotoiminnan tuloja tai maatalouden tuloja, koska ansiotulovähennystä ei enää tehdä.

Kela: Yleisen asumistuen saajien määrä kasvoi Suomessa vuonna 2023 suuremmaksi kuin koskaan aiemmin. Asumistukea sai yli 400 000 ruokakuntaa, mikä on lähes kuusi prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Viimeksi 400 000 saajan rajapyykki ylittyi ensimmäisenä koronavuonna 2020. Vuonna 2023 Kela maksoi yleistä asumistukea lähes 1,7 miljardia euroa. Vuoden 2023 rahassa eli inflaation vaikutus huomioiden summa kasvoi edellisestä vuodesta. Suurin asumistukea saanut ryhmä olivat opiskelijat, joita oli 42 prosenttia tukea saaneista ruokakunnista. Toiseksi suurin ryhmä olivat työttömät 31 prosentin osuudella. Saajien määrässä ja maksetuissa summissa mitattuna eniten kasvua tapahtui kuitenkin työssäkäyvissä ruokakunnissa, joiden pääasiallinen tulonlähde ovat palkkatulot. Vuonna 2023 yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista 19 prosenttia oli työllisiä.

Muutoksen vaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta osassa vuokralla asuvista vähemmän tienaavista ryhmistä, kuten opiskelijat, muutos voi ohjata etsimään edullisimpia asuntoja, joita ovat esimerkiksi ns. kimppa-asunnot ja keskustojen ulkopuolella sijaitsevia asunnot. Valtaosalle meidän asiakkaista, pois lukien opiskelijat, muutoksella ei oletettavasti ole suurta vaikutuksia, sillä työssäkäyvät asiakkaat maksavat itse vuokransa, saamatta tai hakematta siihen Kelan asumistukea. Muutos voi alussa tuoda markkinoille liikehdintää ja paikallisia lyhytaikaisia vuokrien nousuja, mutta niiden oletetaan tasaantuvan aika pian. Vuokrien tasaantuminen kuitenkin riippuu asuntojen rakentamisen määrästä. Jos asuntokauppaa ja rakentamista ei saada nopeasti uudelleen kasvu-uralle, voivat aiemmin rakennettujen vanhojen asuntojen hinnat ja niiden vuokrat nousta. Vuokranantajan ei tarvitse kuitenkaan huolestua tästä asumistuen uudistuksesta, sillä vuokralla asumisen suosio pääasiallisena asumismuotona lisääntyy koko ajan.