VUOKRALLA ASUMINEN ON NYT SELVÄSTI YLEISEMPÄÄ

 

VUOKRALLA ASUMINEN ON NYT SELVÄSTI YLEISEMPÄÄ
VUOKRALLA ASUVAT NYT KAIKENIKÄISET

Vuokra-asuminen yleistyy nuorten aikuisten keskuudessa ja esimerkiksi 25 – 29 vuotiaiden omistusasumisen aste on pudonnut jo 28 prosenttiin, kun se on aikaisemmin ollut lähes 40%. Alle 25-vuotiaista omillaan asuvista edelleen suurin osa asuu vuokralla. Myös 30 – 35 vuotiaiden keskuudessa asunnon ostamisen into on laskenut jo alle puoleen. 40 ikävuodesta ylöspäin oman asunnon ostaminen on yleisempää, eli 60 – 70% ja vasta vanhempien ikäluokkien kohdalla jo yli 80%. Toimiakseen tehokkaasti asuntojen myyntimarkkinat tarvitsisivat myös nuoremmat ikäluokat taas kiinnostumaan oman asunnon ostamisesta.

Miksi vuokralla-asuminen on lisääntynyt eikä asuntoja enää osteta omaksi, kuten ennen? Vastavalmistuneiden opiskelijoiden osalta on huomattu, että opiskelujen päätyttyä nuoret aikuiset eivät enää koe asunnon ostamista mielekkäänä vaihtoehtona. Opiskelujen rahoittamisen pääpaino on opintolainan varassa, jonka takaisinmaksaminen alkaa viimeistään 2 vuoden kuluttua opiskelujen päättymisestä. Pankkilainaa opintoja varten on voinut ottaa noin 6000 euroa vuodessa, eli korkeakoulutetuilla lainaa voi olla noin 30 000 euroa + korot, joka on saman verran kuin halvimpien 1-2h +k asuntojen myyntihinnat joissakin Jyväskylän lähiöissä. Opintolainan takaisinmaksun ja pankin stressitestin läpäisemisen lisäksi muita pitkien asuntolainojen ottamiseen ja takaisinmaksuun liittyviä huolia lisääviä syitä ovat työsuhteiden muuttuminen lyhyemmiksi, liikkuviksi sekä epävarmoiksi.

Suurin puuttuva ryhmä asuntojen myyntimarkkinoilta ovatkin nyt ensiasunnon ostajat, joilla jarruna ovat opintolainan takaisinmaksu ja huoli omasta pärjäämisestä huomattavasti kovemmassa kilpailuasetelmassa työmarkkinoilla, verrattuna aikaisempien sukupolvien tilanteeseen.

Elämänhallinnan maksimoiminen

Asunnon ostaminen vaatii luottamusta elämän tukipilarien pystyssä pysymiseen, sekä rahoitusmekanismien stabiiliin käyttäytymiseen, mutta ennen kaikkea kyse on asioiden järjestelyn järkevyydestä elämänhallinnan maksimoimiseksi. Maailma on muuttunut, eikä asunnon ostaminen nuorten keskuudessa ole juuri tällä hetkellä voittava vaihtoehto. Sen suosion nopeaan nousuun ei ole olemassa mitään selviä merkkejä niin kauan, kun asuntomarkkinat taaplaavat kehittymättöminä menneisyyden olosuhteissa, huolimatta muun maailman voimakkaasta muutoksesta.

Vain muutos on pysyvää, mutta asuntomarkkinoilla se on markkinan stabiliteettiin pyrkivän luonteen takia hidasta, eikä tilalle ole vielä keksitty uusia mielenkiintoisia ja järkeviä ratkaisuja.

Syntynyt tilanne onkin omiaan kehittämään vuokralla asumisen kulttuuria, joka on lisääntynyt kovaa vauhtia asuntomarkkinoiden taantuman aikana.

Uusin, vielä hyvin marginaalinen, mutta lisääntyvä ilmiö on oman omistusasunnon myyminen ja muuttaminen vuokralle tai pienempään ja halvempaan asuntoon. Tämä on tällä hetkellä asuntonsa kokonaan maksaneiden, joilla asunnon arvonnousu on ollut reipasta, mukavamman loppuelämän kustantamisen resepti.

 Jos asuntoa ei halua ostaa itselleen, niin miten ratkaista asuminen? 

Käytännössä ainut vaihtoehto on vuokra-asunto, josta on tullut välttämättömän perustarpeen sijaan palvelu, joka on runsautensa ansiosta helposti saatavilla. Mutta onko olemassa joku muukin vaihtoehto? Tulevaisuus näyttää sen ja uskon ja oletan, että markkinoilla olevaan aukkoon löytyy joku luova ja kiinnostava ratkaisu, joka voisi olla omistusasumisen ja vuokralla asumisen yhdistelmä uudella tavalla.

Meillä suomessa asunnon vuokraaminen on turvallinen vaihtoehto vuokralaiselle ja vuokranantajalle, sillä meillä ei ole vuokrasääntelyä, joka rajoittaisi vuokrien määrää. Lisäksi meillä on pakottava huoneenvuokralaki, joka takaa kaikille samat oikeudet ja velvollisuudet. Tämän lisäksi meillä on asunto-osakeyhtiölaki, joka selvästi määrää osakkaan ja hänen vuokralaisensa oikeudet ja velvollisuudet asunnon käytön ja ylläpidon osalta.