ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA ANNETTUA LAKIA UUDISTETAAN

ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA ANNETTUA LAKIA UUDISTETAAN

 

Asuinhuoneen vuokralakia (481/95) uudistetaan tämän hallituskauden aikana.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään lain muutostarpeita.

Nykyisessä muodossaan olevaa lakia on viimeksi uudistettu -90 luvun alussa, eli lähes 30 vuotta sitten. Voimassa oleva laki toimii pääosin hyvin ja on selkeä, mutta se on laadittu aikana, jolloin nopeinta tiedon keruuta ja sen välittämistä edustivat mm: kirjastot, kirkkoherranvirastot, paperiset sanomalehdet, faxi ja lankapuhelin, sekä henkilökohtaiset tapaamiset.

Aika on muuttunut ja käytännön tarpeet asioiden hoitamiseksi ovat nyt hyvin erilaiset, eikä nykyinen laki vastaa tätä päivää, sillä lain laatimisen jälkeen tavallisten päivittäisten asioiden hoitamisien välineiksi ovat tulleet internet, sähköposti ja älypuhelin, joita nykyinen asuinhuoneen vuokralaki ei tunnista lainkaan.

Tähän mennessä tihkuneiden tietojen mukaan keskeisiä lain muutostarpeita tulee olemaan tiedoksiannon toimittaminen sopimuksen osapuolille nykyajassa.

Nykyisen lain mukaan tiedotettavat asiat sopimuksen osapuolille, kuten asunnon vuokrasopimuksen irtisanominen tai kirjallisen varoituksen antaminen vuokralaiselle täytyy toimittaa tiedoksiannon muodossa, eli antaa henkilökohtaisesti ja pyytää kuittaus, tai lähettää vastaanottajalle kirjatulla kirjeellä, tai antaa todistajan läsnä ollessa, tai toimittaa viranomaisen kautta.

Lakiuudistuksen tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa tiedoksiantoilmoitusten toimittamista ja vastaanottamista nykyisin käytössä olevilla välineillä ja toimintatavoilla asioiden hoitamisen nopeuttamiseksi.

Toinen kiireisesti uudistusta tarvitseva kohta on lyhytaikaisen vuokrauksen pelisäännöt.

Nykyisen lain mukaan lyhytaikaisen vuokrauksen mahdollisuuksia ovat määräaikainen vuokrasopimus, alivuokraaminen tai edelleenvuokraaminen, mutta laki ei tunnista uusien alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia lyhytaikaisesta vuokrauksesta, kuten esimerkiksi airbnbn vuokraustapaa lainkaan. Tämä asia tarvitsee kipeästi lain, joka palvelee kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Selvitettäviä asioita tässä kokonaisuudessa on paljon, alkaen toiminnan / ilmiön olemassaolosta verotuskäytänteisiin ja viranomaisten tiedonsaantiin valvontaa varten ja kaikkea siltä välin. Lakikokonaisuus tulee koskemaan useita osapuolia, kuten asunnon omistajaa lyhytaikaisen vuokrauksen vuokranantajana tai päävuokralaista välivuokranantajana, taloyhtiötä ja toiminnan mahdollistavan alustaa ja sen asiakkaita, sekä vielä verottajaa.

Asia ei ole vielä täysin selvä myöskään viranomaismenettelyssä, eli mitä tietoja kerätään ja miten ja minne niitä tallennetaan ja jaetaan, tai minkälaista rekisteriä pidetään. Myös vastuukysymykset ovat vielä epäselvät.

 

Informoimme lakiuudistusta koskevista asioista lisää kun saamme niistä tietoa…